Falls dir verhënnert waart, an eis awer wëllt ënnerstëtzen, kënnt dir dat mat engem klengen Don machen. 

 

Konto: Athénée - Action humanitaire

CCPL LU17 1111 2442 2677 0000

Communication: Marathon

D'Schüler, mir a virun allem d'Leefer soen iech Merci!